Ibraheim Campbell Jersey  Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Về EVN Mông Dương

Về EVN Mông Dương

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG


EVN

TPC MONG DUONG

 

Địa chỉ: Khu 8, phưởng Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Tel: 033.3868001                                            Fax: 033.3868100

 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG

  A/- Sơ lược về quá trình hình thành Công ty Nhiệt điện Mông Dương

   Ngày 6/2/1995, Ban quản lý dự án được thành lập mang tên Ban quản lý dự án nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2 theo quyết định số: 55-NL/TCCBLĐ của Bộ năng lượng.

   Ngày 15/1/2003  Ban Quản lý dự án nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2 được đổi tên thành Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 1 theo quyết định số: 19/QĐ-EVN-HĐQT của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

   Ngày 01/06/2012 Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 1 là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 trên cơ sở quyết định số: 3025/QĐ-BCT ngày 01/06/2012 của Bộ Công thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 (viết tắt là EVNGENCO3)

   Ngày 17/4/2013 Tổng Công ty Phát điện 3 có quyết định số: 1181/QĐ- GENCO3 về việc thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên, Ban QLDA Nhiệt điện 1.

   Công ty Nhiệt điện Mông Dương (tên đầy đủ Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên – Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty Nhiệt điện Mông Dương) được thành lập theo quyết định số: 57/QĐ - GENCO3 ngày 08/01/2015 của Tổng Công ty Phát điện 3.

 Công ty Nhiệt điện Mông Dương là một pháp nhân, hoạt động theo phân cấp, ủy quyền của Tổng Công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước EVN GENCO3 theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

-  Giám đốc Công ty: Ông Nguyễn Tiến Thành.

- Tên giao dịch quốc tế: Mong Duong Thermal Power Company

- Tên viết tắt:  EVNTPC MONG DUONG

- Trụ sở chính: Khu 8 Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 033.3868001 – Fax: 033.3868100

- Các phòng ban, phân xưởng trong Công ty gồm:

1. Phòng Tổ chức Hành chính

2. Phòng Kỹ thuật

3. Phòng Kế hoạch Vật tư

4.  Phòng Tài chính Kế toán

5. Phòng An toàn

6.  Phân xưởng Vận hành,

7. Phân xưởng Nhiên liệu

- Nguồn nhân lực của Công ty tính đến nay là: 458 CBCNV; Công ty Nhiệt điện Mông Dương được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 3 giao quản lý Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương công suất 1080 MW cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia khoảng 6 tỷ KWh/năm đảm bảo an ninh năng lượng góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 có tổng mức đầu tư xây dựng như sau :

-Tổng mức đầu tư của Nhà máy là : 33.614.495.788.000 VNĐ

                                                 Tương đương:  1.775.538.548 USD

- Trong đó vốn vay ODA Ngân hàng ADB là :17.620.201.720.000VNĐ            

                                                 Tương đương : 930.710.000  USD

- Vốn vay thương mại Ngân hàng KEXIM : 9.655.320.000.000 VNĐ

                                                 Tương đương : 510.000.000 USD

- Vốn đối ứng của EVN  là : 6.338.974.068.000 VNĐ

                                                Tương đương: 334.828.548 USD

Công trình Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 được khởi công xây dựng ngày 22/10/2011; tại khu 8 Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

  1. Chủ đầu tư là Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3); đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA Nhiệt điện 1 nay là Công ty Nhiệt điện Mông Dương.
  2. Nhà thầu tư vấn : Công ty Poyry Switzerland Ltd  (Thụy Sỹ).
  3. Nhà thầu (EPC) Hyundai Engineering & construction
  4. Quy mô xây dựng: Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đốt than với công suất 1080 MW gồm 02 tổ máy, sản lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 6 tỷ kWh. Cấu hình của 2 tổ máy bao gồm: 04 lò hơi kiểu lò hơi (CFB), 02 tuabin, 02 máy phát và các hệ thống phụ trợ khác.
  5. Loại công trình năng lượng cấp 1.
  6. Diện tích đất sử dụng cho các hạng mục chính 301,2 ha

+ Trong đó diện tích nhà máy chính là 140,7 ha

+ Bãi xỉ là 51,8 ha

+ Kênh nắn sông là 36,8 ha

+ Kênh dẫn nước làm mát 21,4 ha

+ Kênh thải nước làm mát là 50,2 ha

               + Các hạng mục phụ trợ là 230,5 ha gồm:  đường dây 35K và 110KV, khu nhà ở công vụ phục vụ quản lý vận hành,  hồ nước ngọt, trạm bơm và tuyến ống dẫn nước ngọt cung cấp cho Trung tâm Nhiệt điện Mông Dương.   

B/- Các lĩnh vực hoạt động của Công ty:

  * Ngành, nghề kinh doanh chính:

-         Sản xuất và kinh doanh điện năng, tham gia thị trường điện lực theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

-         Quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương, quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình nhiệt điện, kiến trúc của nhà máy điện, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện và gia công cơ khí;

-         Thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất cho các công trình nhiệt điện mới khi được Tổng Công ty Phát điện 3 giao.

 * Ngành nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính:

-         Tư vấn đấu thầu và lập dự toán các công trình nhà máy Nhiệt điện không giới hạn quy mô công suất lắp đặt.

-         Tư vấn đấu thầu và lập dự toán các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 220 kV

-         Tư vấn giám sát thi công các công trình nhà máy Nhiệt điện không giới hạn quy mô công suất lắp đặt.

-         Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 220kV.

-         Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các Nhà máy Nhiệt điện;

-         Xây lắp các công trình điện, công trình xây dựng, công trình viễn thông công nghệ thông tin;

-         Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành điện và nguyên, nhiên liệu cho sản xuất;

-         Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

-         Các ngành, nghề kinh doanh khác mà pháp luật không cấm, phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3.

 C/- Tóm tắt quá trình hoạt động của đơn vị và các thành tích đạt được.

 Kể từ ngày thành lập tiền thân là Ban lý dự án Nhiệt điện Phả Lại 2, Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 1, nay là Công ty Nhiệt điện Mông Dương trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3. Công ty được giao nhiệm vụ thực hiện Quản lý đầu tư  xây dựng các Nhà máy Nhiệt điện và các công trình đường dây, trạm  đồng bộ với Nhà máy; Tư vấn Quản lý dự án các Nhà máy Nhiệt điện.v.v.. Ban Quản lý dự án Nhiệt điện1và Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được EVN, GENCO3 giao phó cụ thể như sau:

a)- Thực hiện nhiệm vụ Quản lý đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2 công suất 600MW và hai tuyến đường dây 220KV trạm đồng bộ, Phả Lại Sóc Sơn, Phả Lại Bắc Giang và bàn giao cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại quản lý vận hành từ năm 2002 đảm bảo chất lượng, hiệu quả được đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành đánh giá cao chất lượng của công trình.

b)- Thực hiện tốt nhiệm vụ Tư vấn quản lý dự án đối với các dự án Nhiệt điện Hải Phòng 1& 2 và dự án Nhiệt điện Quảng Ninh 1.

c)- Thực hiện nhiệm vụ Quản lý đầu tư xây dựng Nhà máy Uông Bí mở rộng 1 công xuất 300MW đã hoàn thành và bàn giao cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Uông Bí từ năm 2009.

d)- Thực hiện công tác Quản lý đầu tư  công trình Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 với công suất 1080MW (540MW x 2)  được khởi công xây dựng ngày 22/10/2011.

- Đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA Nhiệt điện 1 nay là Công ty Nhiệt điện Mông Dương.

- Nhà thầu tư vấn : Công ty Poyry Switzerland Ltd  (Thụy Sỹ).

- Nhà thầu (EPC) Hyundai Engineering & construction

- Quy mô xây dựng: Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đốt than với công  suất 1080 MW gồm 02 tổ máy, sản lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 6 tỷ kWh. Cấu hình của 2 tổ máy bao gồm: 04 lò hơi kiểu lò hơi (CFB), 02 tuabin, 02 máy phát và các hệ thống phụ trợ khác.

- Loại công trình năng lượng cấp 1.

- Nhà máy chính thức phát điện thương mại ngày 16 tháng 01 năm 2016

đến nay các tổ máy đang hoạt động an toàn và xản xuất được 2,744 tỷ Kwh   

 

D)- Thực hiện nhiệm vụ Chính trị:

-      Dưới sự lãnh đạo của Cấp uỷ đảng và tập thể Lãnh đạo Công ty, trong nhiều năm qua đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tập đoàn và Tổng Công ty Phát điện 3 giao, nội bộ đoàn kết tốt.

-       Đảng bộ Công ty hiện có 62 Đảng viên, Đảng bộ Công ty luôn được đánh giá là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. Đặc biệt, hai năm liền 2013 và 2014 Đảng bộ Công ty được tặng bằng khen Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

-      Thông qua các tổ chức đoàn thể Công ty thường xuyên giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước đến từng CBCNVtrong Công ty.

-      Thường xuyên gửi tin bài phản ánh kịp thời tình hình hoạt động của Ban để đăng trên tạp chí Công đoàn Điện lực Việt Nam.

-   Tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào TDTT, VHVN, công tác xã hội, đặc biệt là công tác từ thiện. Công đoàn Công ty nhiều năm liên tục đều được Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 tặng bằng khen Công đoàn vững mạnh. Riêng năm 2014, ngoài bằng khen Công đoàn vững mạnh và là đơn vị có nhiều bài viết đoạt giải về văn hóa doanh nghiệp.

         Với quyết tâm cao của đội ngũ Cán bộ lãnh đạo và CBCNV của Công ty đều còn rất trẻ, nhưng  có trình độ, năng động, được quản lý vận hành một nhà máy hiện đại, công nghệ tiên tiến chúng ta tin tưởng trong thời gian tới Công ty Nhiệt điện Mông Dương sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 3 giao phó./.