Ibraheim Campbell Jersey  Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Hoạt động

Hoạt động

Công ty Nhiệt điện Mông Dương hưởng ứng "Tuần lễ hồng EVN"

Ngày 15-12, tại hội trường Công ty, Công ty Nhiệt điện Mông Dương (TPC Mông Dương) và Công ty dịch vụ Sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) phối hợp Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh - chính thức phát động Tuần lễ hồng EVN lần thứ hai.