Ibraheim Campbell Jersey  Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Công đoàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương tổ chức Tập huấn công tác Công đoàn năm 2018

Hoạt động công ty

Công đoàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương tổ chức Tập huấn công tác Công đoàn năm 2018

 

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn các chuyên đề tập huấn có đồng chí Lưu Quang Vinh - Trưởng ban Tổ chức; đồng chí Uông Quang Huy - Ủy viên BTV, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng với sự tham dự của 61 đại biểu là các đồng chí BCH Công đoàn Công ty, Ủy ban kiểm tra, Ban nữ công quần chúng, BCH Công đoàn các bộ phận (bao gồm các đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó các tổ), Mạng lưới ATVSV.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn, đồng chí Lưu Xuân Tráng – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã nhấn mạnh: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn là một trong những kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công đoàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình số 138/CĐĐVN-ToC ngày 12/5/2014 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”; đồng thời để thực hiện tốt chủ đề năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” với mong muốn xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương có trình độ, năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong điều kiện thực tế của Công ty hiện nay.

Sau một ngày học tập và thảo luận, Hội nghị đã được các đồng chí cán bộ Công đoàn Điện lực Việt Nam truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm về công tác tổ chức công đoàn, các chế độ chính sách liên quan đến Người lao động và công tác ATVSV, sự truyền đạt dễ hiểu, sâu sát với tình hình thực tế của ngành điện, Tổng Công ty và Công ty. Qua đợt tập huấn lần này, các cán bộ Công đoàn Công ty đã hiểu thêm về tổ chức công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn ngành nói riêng, lĩnh hội được các kiến thức về chế độ chính sách liên quan đến Người lao động, đặc biệt là Mạng lưới ATVSV của Công ty đã được trang bị thêm kiến thức, hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của mình từ đó hoạt động hiệu quả hơn.

Với những nội dung được các cán bộ Công đoàn Điện lực Việt Nam truyền đạt trong đợt tập huấn lần này, các cán bộ Công đoàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã tiếp thu được nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích từ đó nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tại vị trí mình đảm nhiệm để góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI TẬP HUẤN

 

 H1.  Đồng chí Lưu Quang Vinh - Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Điện lực Việt Nam

 

H2. Đồng chí Uông Quang Huy - Ủy viên BTV, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật

Công đoàn Điện lực Việt Nam.

 

H3. Đại biểu tham dự Hội nghị.

 

                                                                         BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY