Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Công ty Nhiệt điện Mông Dương thực hiện Tháng “Tri ân khách hàng” - 2016

Hoạt động công ty

 

Các hoạt động thể hiện sự tri ân của Công ty Nhiệt điện Mông Dương đối với người dân và chia sẻ phần nào khó khăn của chính quyền địa phương trên địa bàn đơn vị trú đóng. Với thông điệp “Minh bạch và Trách nhiệm”- minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác môi trường tại Công ty – 1 nhà máy nhiệt điện than và trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội. Các hoạt động tháng “Tri ân khách hàng” - tháng 12/2016 được thực hiện đồng loạt từ các phòng ban cho đến các phân xưởng trong Công ty. Tri ân khách hàng là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, nó không chỉ là sự thể hiện lòng biết ơn đối với khách hàng của mình mà còn là sợi dây kết nối duy trì mối quan hệ hợp tác thân thiện với khách hàng. 

Ngày từ những tháng trước, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã có những hoạt động nhằm hướng ứng "Tháng tri ân khách hàng". Cụ thể, trong tháng 10, Công ty đã ủng hộ kinh phí để góp phần sửa sang nhà văn hóa tại địa phương. Ngày 07/12/2016, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ, tham quan tìm hiểu Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương.

 

Công ty Nhiệt điện Mông Dương tổ chức tham quan, tìm hiểu công nghệ tại nhà máy

Với đặc thù của 1 công ty trực tiếp sản xuất điện, Công ty Nhiệt điện Mông Dương cam kết phát điện an toàn liên tục, cung cấp cho hệ thống điện quốc gia đảm bảo an ninh năng lượng và công tác môi trường.

Lan Anh.TCHC