Ibraheim Campbell Jersey  Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Thành lập Ban chỉ huy quân sự và Trung đội tự vệ Công ty nhiệt điện Mông Dương

Hoạt động công ty

Thành lập Ban chỉ huy quân sự và Trung đội tự vệ Công ty nhiệt điện Mông Dương

 

Tại buổi lễ, Thượng tá: Nguyễn Thanh Bình – Phó Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã trao Quyết định của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Ban chỉ huy quân sự và Trung đội tự vệ Công ty Nhiệt điện Mông Dương, trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban chỉ huy quân sự Công ty Nhiệt điện Mông Dương. 

  Thượng tá: Nguyễn Thanh Bình – Phó Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Chỉ huy quân sự Công ty  Nhiệt điện Mông Dương

Thượng tá: Nguyễn Thanh Bình – Phó Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Chỉ huy quân sự Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành – Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty được bổ nhiệm là Chỉ huy trưởng; đồng chí Đào Ngọc Thọ – P.Bí thư đảng bộ, trưởng phòng TCHC, được bổ nhiệm là Chính trị viên; đồng chí Phạm Văn Thập– Phó Giám đốc  được bổ nhiệm Chính trị viên Phó; Lê Anh Quang – Phó trưởng phòng TCHC được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy phó.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá: Nguyễn Thanh Bình – Phó Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh Ban Chỉ huy quân sự Công ty Nhiệt điện Mông Dương phải luôn kiên định, giữ vững lập trường và tư tưởng, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại đơn vị, thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, đúng Luật Dân quân tự vệ; đồng thời, lực lượng an ninh phải luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và các khu vực lân cận.

 hượng tá: Nguyễn Văn Thọ – Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố Cẩm Phả trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự Trung đội tự vệ - Công ty Nhiệt điện Mông Dương

hượng tá: Nguyễn Thanh Bình – Phó Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Trung đội tự vệ Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Bên cạnh những nhiệm vụ sản xuất quan trọng, Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác Quốc phòng,  an ninh của Công ty thông qua hàng loạt các hoạt động như công tác chuẩn bị thành lập Ban chỉ huy quân sự, Trung đội tự vệ và thường xuyên tuyên truyền chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh và Dân quân Tự vệ cho Cán bộ, Đảng viên Công nhân viên trong Công ty nắm sâu, hiểu rõ và cùng thực hiện thông qua các đợt học tập Nghị quyết các hội nghị Trung ương và Nghị quyết  Đại hội Đảng lần thứ XII, đồng thời phối hợp với các đơn vị khác trong khu vực thực hiện nghiêm chỉnh các chương trình, quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và khu vực phòng thủ theo ngành, địa bàn khu vực.

 

Thay mặt Ban Chỉ huy quân sự Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Chỉ huy trưởng Nguyễn Tiến Thành đã cảm ơn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh và Ban chỉ huy quân sự thành phố Cẩm Phả đã quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời giúp cho Công ty Nhiệt điện Mông Dương tổ chức buổi lễ thành công tốt đẹp. Ban Chỉ huy quân sự Công ty Nhiệt điện Mông Dương sẽ thực hiện đầy đủ và đúng các điều luật của Luật Dân quân tự vệ, luôn đề cao cảnh giác, tích cực xây dựng phong trào, chống lại các âm mưu chống phá của các lực lượng thù địch; giúp đỡ nhân dân xây dựng cuộc sống bình yên và hạnh phúc; tích cực học tập, rèn luyện tri thức và thể chất, giữ vững bản lĩnh chính trị, khắc phục và vượt qua mọi khó khăn thử thách.