Ibraheim Campbell Jersey  Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Phân xưởng Nhiên liệu hoàn thành việc xử lý than quá cỡ từ giai đoạn chạy thử

Hoạt động công ty

Phân xưởng Nhiên liệu hoàn thành việc xử lý than quá cỡ từ giai đoạn chạy thử

     Liên quan tới khối lượng than quá cỡ và vón cục được thu gom vào kho than số 2 hệ thống Nhiên liệu từ giai đoạn bắt đầu công tác phục vụ chạy thử các tổ máy với khối lượng ước tính khoảng 30.000 tấn.

     Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ông giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương giao nhiệm vụ cho Phân xưởng Nhiên liệu tìm biện pháp xử lý lượng than quá cỡ và vón cục này đưa vào phục vụ sản xuất, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm tồn kho, tạo mặt bằng để tiếp nhận nguồn than mới vào để tăng cường tính dự phòng nhiên liệu cho các tổ máy, đặc biệt trong mùa mưa ẩm đến.

     Theo đó, để triển khai công việc, Phân xưởng Nhiên liệu đã xin chủ trương của Ban Lãnh đạo Công ty cho tiến hành gia công và lắp đặt ngay loại sàng than quá cỡ trên máy phá đống số 2 và sử dụng huy động nguồn nhân lực ngoài giờ làm việc để xử lý than quá cỡ. Với tình thần lao động hăng say và đoàn kết giữa các kíp vận hành, tính đến thời điểm ngày 20/5/2017 Phân xưởng đã hoàn thành công tác phá than quá cỡ với khối lượng thực hiện như sau: Lượng than cỡ vón cục đã xử lý xong tại đống 1 kho than số 2 là 26.000 tấn, đã chế biến và vận chuyển cấp cho 02 tổ máy hoạt động. Lượng than cục lẫn đá to được vận chuyển ra bãi để phân loại tiếp tục công tác xử lý để tận thu là 200 tấn, đang tiếp tục sử dụng nhân lực các kíp vận hành đi ca ngày H để xử lý.

     Để khích lệ người lao động trong phân xưởng đã phấn đấu hoàn thành công tác phá than quá cỡ và tiếp tục phân loại tận thu lượng than cục lẫn đá to còn lại, Giám đốc công ty Nhiệt điện Mông Dương đã có quyết định khen thưởng Phân xưởng.

                                                                                    Trần Đào – Phân xưởng Nhiên liệu