Ibraheim Campbell Jersey  Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Tin bài: Phát động Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018

Hoạt động công ty

Tin bài: Phát động Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018

 

Một số hoạt động Công ty đã triển khai như: Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động, ngoài ra Công ty còn thực hiện băng rôn điện tử tại cổng chính Nhà máy; Phối hợp với Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II để tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động định kỳ năm 2018 cho CNVCLĐ của Công ty (316 người); Tổ chức huấn luyện, tuyên truyền về PCCC cho CBCNV của Công ty Nhiệt điện Mông Dương (200 người) ; Huấn luyện an toàn điện định kỳ cho CBCNV của công ty (200 người); Phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh, Công ty AES, Đồn Công an phường Mông Dương tổ chức diễn tập phương án PCCC tại Công ty;Tổ chức trồng cây xanh xung quanh khuôn viên Công ty và khu nhà ở;  Tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh lao động trong toàn nhà máy; Đăng tin bài trên một số tạp chí như: tạp chí môi trường, tạp chí năng lượng, báo VOV, VTC, báo Quảng Ninh…

 

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần này nhằm mục đích tuyên truyền về An toàn lao động, nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, qua đó chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Một số hình ảnh các hoạt động

 

 Ảnh 1. Huấn luyện ATVSLĐ định kỳ năm 2018

 

Ảnh 2. Treo băng rôn khẩu hiệu về công tác ATVSLĐ

 

nh 3. Diễn tập phương án PCCC tại Công ty

 

Ảnh 4. Huấn luyện tuyên truyền về PCCC cho CBCNV Công ty

 Phạm Trà - Phòng An toàn