Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Lĩnh vực an toàn

Bản tin EVN số 16, tuần 3 tháng 7/2018

Một số tin chính trong bài:

1. Bộ Công Thương báo cáo Tổng Bí thư về vấn đề đảm bảo cung cấp điện

2. Diễn tập đảm bảo an toàn vùng hạ du khi xả lũ khẩn cấp hồ thủy điện Hoà Bình

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo cảm ơn EVN đã cấp điện tin cậy cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

4. Bão số 3 tiến nhanh vào đất liền, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ đập

Xem thêm: Bản tin EVN số 16, tuần 3 tháng 7/2018

Bản tin EVN số 14, tuần 1 tháng 7/2018

Bản tin EVN số 13, tuần 4 tháng 6/2018