Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Bản tin EVN số 20, tuần 3 tháng 8/2018

Bản tin EVN số 20, tuần 3 tháng 8/2018

Một số tin chính trong bài:

1. Lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) làm việc tại EVN

2. Đẩy mạnh ứng dụng CMCN 4.0

3. Tiếp tục cải cách hành chính trong Tập đoàn

4. Tìm giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030

5. Công tác pháp chế tại EVN có nhiều "điểm sáng"

6. Hạ thành công rotor tổ máy Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng