Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Bản tin EVN số 22, tuần 5 tháng 8/2018

Bản tin EVN số 22, tuần 5 tháng 8/2018

Một số tin chính trong bài:

1. Hình ảnh EVN “ghi điểm” trong cộng đồng xã hội

2. Vietcombank trao Thỏa thuận nguyên tắc thu xếp vốn Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 cho EVN

3. EVN là một trong các doanh nghiệp nhà nước minh bạch thông tin nhất

4. EVN thực hiện tốt thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng

5. Đẩy nhanh việc xử lý tro xỉ các nhà máy nhiệt điện

6. Đảm bảo điện an toàn, chất lượng cho cả nước dịp Quốc khánh 2/9

7. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn