Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Bản tin EVN số 23, tuần 1 tháng 9/2018

Bản tin EVN số 23, tuần 1 tháng 9/2018

Bản tin EVN số 23, tuần 1 tháng 9/2018

1. Trao đổi kinh nghiệm về xu hướng phát triển ngành Điện

2. Đưa giáo dục tiết kiệm điện vào trường học

3. EVN và Mitsubishi Hitachi Power Systems hợp tác đào tạo

4. Cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện

5. Điện góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh

6. Cấp điện an toàn, ổn định trên toàn quốc trong dịp Quốc Khánh 2/9

7. Đảm bảo điện trong thời gian ngừng cấp khí PM3