Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Bản tin EVN số 25, tuần 3 tháng 9/2018

Bản tin EVN số 25, tuần 3 tháng 9/2018

Một số thông tin chính trong bài:

1. EVNGENCO 3 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu

2. EVNNPT: Cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

3. Tăng cường quan hệ hợp tác giữa EVN và Tổng công ty Điện lực Campuchia

4. EVN khởi động chương trình Quản lý nhu cầu điện

5. Thủy điện Huội Quảng nhận “Giải thành tựu” của FIDIC

6. Trao đổi hợp tác giữa Công đoàn Điện lực Nhật Bản với Công đoàn Điện lực Việt Nam

7. EVN làm tốt công tác phòng chống bão số 6