Ibraheim Campbell Jersey  Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - TCBC - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

TCBC - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Sản lượng điện thực hiện tháng 6/2018 của EVNGENCO 3 là 2,741 tỷ kWh. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 17,562 tỷ kWh, đạt 48,31% kế hoạch năm.

 

I.Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD tháng 6/2018

1.Công tác sản xuất - kinh doanh
Sản lượng điện thực hiện tháng 6/2018 của EVNGENCO 3 là 2,741 tỷ kWh. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 17,562 tỷ kWh, đạt 48,31% kế hoạch năm.

Nổi bật, trong 6 tháng đầu năm 2018, các nhà máy nhiệt điện của Tổng Công ty được huy động tương đối cao. Theo phát động thi đua 6 tháng mùa khô năm 2018, NMNĐ Vĩnh Tân 2 đạt 103% kế hoạch, các NMTĐ Buôn Kuốp đạt 120% kế hoạch góp phần cung ứng đủ điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia nhất là trong các ngày cao điểm mùa khô.

 

2.Công tác đầu tư xây dựng

Bên cạnh việc thực hiện các hạng mục bảo vệ môi trường dài hạn cho TTĐL Vĩnh Tân, các thủ tục mở Cầu cảng nhập than thuộc Bến cảng NMNĐ Vĩnh Tân 2, NMNĐ Vĩnh Tân 4, EVNGENCO 3 tiếp tục thúc đẩy tiến độ thực hiện các Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4, NMNĐ Vĩnh Tân 4 MR, NMNĐ Thái Bình và Thủy điện Thượng Kon Tum. Trong đó, ngày 17/5/2017, Tổng Công ty/Ban Quản lý Nhiệt điện 1 đã phát hành chứng chỉ FAC cho Tổ máy 1 và hạng mục dùng chung NMNĐ Mông Dương 1 cho nhà thầu. 

Các Dự án Điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận, Đắk Lắk, Bình Thuận và Dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn tiếp tục được Tổng Công ty quan tâm xúc tiến đầu tư. Đối với dự án Điện mặt trời Vĩnh Tân 2, ngày 04/4/2018, Bộ Công Thương đã có quyết định phê duyệt bổ sung Dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020 và đến ngày 17/4/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản về việc triển khai đầu tư Dự án Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2. Hiện, EVNGENCO 3 đang triển khai các thủ tục để thực hiện dự án; Đối với Dự án TTĐL Long Sơn, ngày 23/02/2018, Tổng Công ty và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký kết biên bản hỗ trợ đầu tư triển khai xúc tiến đầu tư xây dựng dự án. Ngày 08/5/2018, Tổng Công ty đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị trình Thủ tướng và BCT về chủ trương lập quy hoạch dự án. Đến ngày 07/6/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương xem xét cho chủ trương lập quy hoạch địa điểm xây dựng.

3.Công tác môi trường
Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện nói chung và các NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 và Ninh Bình tiếp tục được đảm bảo. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành.
NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1, Thái Bình, Ninh Bình đã được thiết lập phòng QHCĐ và tiếp tục duy trì thường xuyên mở cửa cho chính quyền, người dân đến tham quan, giám sát công tác vận hành sản xuất điện và quản lý môi trường định kỳ 1. Công tác quản lý tro xỉ, tiếp nhận than của các Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân được kiểm soát tốt. Các đơn vị nhiệt điện than tiếp tục tìm kiếm các đối tác có nhu cầu sử dụng, tiêu thụ tro, xỉ phát sinh để giảm áp lực lưu trữ của bãi xỉ và đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ môi trường về lâu dài.

II.Nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2018

Dự kiến sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty 6 tháng cuối năm 2018 của Tổng Công ty dự kiến 17,556 tỷ kWh.
Công tác môi trường được tiếp tục duy trì và chú trọng với nhiều biện pháp, tập trung tại các nhà máy: NMNĐ Vĩnh Tân 2 và NMNĐ Mông Dương 1, Thái Bình , Ninh Bình. Tập trung đôn đốc và tạo điều kiện cho các đơn vị tiêu thụ tro xỉ của các NMNĐ than.
Tổng Công ty tiếp tục đôn đốc, triển khai thi công các hạng mục theo kế hoạch như: hoàn thành nhận điện thử nghiệm và thử áp lực lò hơi tại NMNĐ Vĩnh Tân 4 MR; phấn đấu khởi công xây dựng Nhà máy điện Mặt trời Vĩnh Tân 2, công suất 42MW tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Tổng Công ty cũng sẽ tiếp tục tập trung cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu, triển khai đồng bộ các công tác về quản trị; đăng ký hoạt động và công tác bàn giao sang công ty cổ phần.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tổng Công ty Phát điện 3

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ,  Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254. 3876927Fax: 0254. 3876930