Ibraheim Campbell Jersey  Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Nhiệt điện Mông Dương: Sản lượng điện 6 tháng đầu năm 2018 bằng 60,8% cả năm 2017

Tin công ty

Nhiệt điện Mông Dương: Sản lượng điện 6 tháng đầu năm 2018 bằng 60,8% cả năm 2017

 

 Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Năm 2018, Tổng Công ty Phát điện 3 giao chỉ tiêu sản lượng điện cho Công ty Nhiệt điện Mông Dương là 6,46 tỷ kWh tương ứng mỗi ngày sản xuất gần 18 triệu kWh/ngày, tăng 136,4% so với năm 2017. Bên cạnh đó, những thách thức như thời tiết bất thường, lượng mưa lớn nên hầu hết sản lượng điện lên lưới điện quốc gia được huy động từ thủy điện, dẫn đến các nhà máy nhiệt điện không được huy động cao. Mặt khác, do nhiệt độ môi trường tăng cao dẫn đến nhiệt độ nước làm mát đầu vào cao hơn nhiệt độ thiết kế, vì vậy để đảm bảo nhiệt độ môi trường đầu ra của nước làm mát nhỏ hơn 40 độ nhà máy phải phát ở công suất thấp.

Nhận định được các khó khăn, thách thức, ngay từ đầu năm 2018, Lãnh đạo Công ty đã đề ra nhiều biện pháp nhằm ổn định tình hình sản xuất của Công ty, đảm bảo đạt được kế hoạch của Tổng Công ty Phát điện 3 giao, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia. Bám sát kế hoạch sản xuất, Công ty chuẩn bị đầy đủ vật tư, linh kiện phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên cho các tổ máy; chuẩn bị đầy đủ nguyên, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất; chỉ đạo ứng phó kịp thời với các tình huống xấu do thời tiết hay các yếu tố bất lợi khác tác động đến sự vận hành liên tục của các tổ máy. Bên cạnh đó có chiến lược chào giá hợp lý; đẩy mạnh công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên cũng như sửa chữa đột xuất nhằm rút ngắn tiến độ sửa chữa tổ máy và đưa tổ máy vào khai thác kịp thời.

Tình hình sản xuất điện 6 tháng đầu năm của toàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương tính đến hết ngày 30/6/2018 là 2,89 tỷ kWh, bằng 60,8% so với sản lượng năm 2017 (4,75 tỷ KWh). Tính đến hết tháng 6/2018, các tổ máy của Công ty Nhiệt điện Mông Dương đáp ứng tốt công tác sản xuất theo kế hoạch của Công ty đề ra từ đầu năm nhằm đảm bảo kịp thời công tác cung ứng điện cho mùa khô.

Xuân Trường.TCHC