Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Chia tay đồng chí Lê Đức Chấn và công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Ban QLDA Nhiệt điện 1/ Công ty Nhiệt điện Môn Dương