Ibraheim Campbell Jersey  Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Hội nghị Người lao động năm 2017 - Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Tin công ty

Hội nghị Người lao động năm 2017 - Công ty Nhiệt điện Mông Dương

 

 

Tham dự Hội nghị:

  • Về phía lãnh đạo Tổng Công ty gồm các đồng chí

-         Ông Phan Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy, phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3.

-         Bà Nguyễn Thị Hải Yến- Trưởng ban Tổ chức – Nhân sự Tổng Công ty Phát điện 3. 

  • Về phía Lãnh đạo Công ty, có các đồng chí:

-         Ông Nguyễn Tiến Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty,

-         Ông Phạm Văn Thập – Phó Giám đốc Công ty,

-         Ông Lưu Xuân Tráng – Chủ tịch Công đoàn Công ty,

-         Các đồng chí là Trưởng, phó các đơn vị, BCH Đảng ủy, BCH công đoàn, BCH Đoàn thanh niên, Ban nữ công, Bí thư các chi bộ, Chủ tịch các Công đoàn Bộ phận và 184 đại biểu của các đơn vị trong Công ty.

         

 Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty, đồng chí Phạm Văn Thập – Phó giám đốc đã báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, quý I năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

 

 Trong đó nhấn mạnh: mặc dù năm 2016 là năm Công ty sản xuất gặp nhiều khó khăn, nhà máy không được huy động do thừa nguồn mà chỉ được phát ở mức phụ tải thấp nhưng tập thể CBCNV Công ty đã vượt qua khó khăn và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đề ra.

          Sản lượng điện sản xuất năm 2016 của Công ty Nhiệt điện Mông dương là 4,915 tỷ kWh/4,701 tỷ kWh, đạt 105% so với kế hoạch được giao. Kết quả này có được là do sự nỗ lực, quyết tâm rất cao của Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động Công ty Nhiệt điện Mông Dương.

          Bước sang năm 2017, dự báo sẽ là năm gặp nhiều khó khăn của Công ty do sản lượng điện Tổng Công ty giao là 6 tỷ 753 triệu kWh. Trước tình hình đó Công ty đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 2017. Trong đó, tiếp tục tập trung nâng cao năng lực quản lý, năng lực vận hành thiết bị, đồng thời tăng cường công tác chăm sóc bảo dưỡng thiết bị, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đưa nhiều sáng kiến vào áp dụng trong thực tế sản xuất; khai thác trách nhiệm bảo hành của Nhà thầu và phối hợp chặt chẽ với Công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EPS,… tham gia mời thầu, xét thầu và mua sắm các gói thầu phục vụ sản xuất,… Tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả SXKD; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bãi thải xỉ số 2, thực hiện tốt công tác An toàn lao động, VSLĐ và phòng chống cháy nổ; xây dựng, phát triển thương hiệu và văn hóa Công ty.

            Đồng chí Nguyễn Thị Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn Báo cáo về việc giám sát thực hiện Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, các nội qui, qui chế của Công ty Nhiệt điện Mông Dương của BCH Công đoàn Công ty; Trong năm 2016, Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo các chế độ, chính sách cho Người lao động, đồng thời tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động nhằm văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ủng hộ cho chương trình An sinh xã hội của Công ty và Tổng Công ty phát động.

           Đồng chí Lê Anh Dũng – Trưởng ban Thanh tra nhân dân thông qua Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; báo cáo công khai thông tin đối với người lao động; tình hình sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của Công ty

Hội nghị thảo luận và cho ý kiến về nội dung bổ sung một số điều của bản Thỏa ước LĐTT năm 2017.

 

Hội nghị nghe ý kiến chỉ đạo của ông Phan Thanh Xuân, Bí thứ Đảng ủy, phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3.

Đồng chí Phan Thanh Xuân biểu dương và chúc mừng những thành quả mà tập thể CBCNV Công ty đã đạt được trong năm 2016, đồng thời khẳng định những kết quả đạt được của Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã góp phần rất lớn vào vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao của Tổng Công ty. Nhận định năm 2017 sẽ không kém phần thách thức, đồng chí đề nghị Công ty Nhiệt điện Mông Dương triển khai tốt các giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được đề ra. Đồng thời, đồng chí cũng thay mặt Tổng Công ty cam kết sẽ thường xuyên quan tâm chỉ đạo và có hỗ trợ kịp thời để Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Ông Nguyễn Tiến Thành – Giám đốc Công ty đã trả lời các kiến nghị của người lao động trong Công ty và chỉ đạo các đơn vị trong Công ty phối hợp với các tổ chức quần chúng giải quyết những vấn đề mà các Đại biểu đã đề cập.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các phân xưởng sản xuất, các phòng ban đã báo cáo tham luận quan trọng về những thuận lợi và khó khăn trong SXKD. Đồng thời đề xuất những biện pháp khắc phục và cam kết hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Hội nghị bế mạc vào hồi 12 giờ 00 cùng ngày.

Nghị quyết Hội nghị đã được thông qua với sự tán thành của 100% số Đại biểu tham dự Hội nghị./.

 Phạm Thu Hằng - Phòng TCKT