Ibraheim Campbell Jersey  Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Hội nghị công tác Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2014-2019

Tin công ty

Hội nghị công tác Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2014-2019

     Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 21/9/2017 Công đoàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương tổ chức Hội nghị công tác Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2014-2019 với 154 đại biểu đoàn viên tham dự. Công đoàn Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 1 (nay là Công đoàn Công ty nhiệt điện Mông Dương) được tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 vào tháng 11/2014, kể từ tháng 2/2015 chính thức đổi tên là Công đoàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương. Kể từ sau Đại hội đến nay, Ban chấp hành Công đoàn đã đưa các hoạt động Công đoàn đi được nửa nhiệm kỳ. Nửa nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động công đoàn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó phải kể đến một số các hoạt động nổi bật như:

 

     Phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận và tổ chức vận hành các tổ máy phát điện theo đúng phương thức vận hành; tổ thức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ; công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho người lao động,…

 

     - Đăng cai thành công Hội diễn văn nghệ Tổng Công ty Phát điện 3 được tổ chức vào tháng 8/2016 và đạt giải đặc biệt toàn đoàn;

 

     - Tham gia tích cực các Hội thao do Tổng Công ty/Công đoàn Tổng Công ty tổ chức và bước đầu đã đạt được những thành tích đáng khích lệ;

 

     - Phối hợp với Chuyên môn tổ chức Hội thi AT-VSV giỏi cấp cơ sở;

 

     - Tham gia Hội thi Nét đẹp phụ nữ ngành điện do Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức;

 

     và một số các hoạt động ý nghĩa khác.

 

     Để có được những thành tích nêu trên, phải kể đến sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3, sự phối kết hợp và tạo điều kiện của chuyên môn, cùng với sự cố gắng nỗ lực của Ban chấp hành Công đoàn Công ty, các công đoàn bộ phận và toàn thể 447 đoàn viên công đoàn.

 

     Trong nửa nhiệm kỳ tới, Công đoàn tiếp tục phối hợp tốt với chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Phấn đấu hàng năm có 100% các Công đoàn bộ phận đạt Công đoàn vững mạnh, trong đó có 30% công đoàn bộ phận đạt vững mạnh xuất sắc; Phấn đấu Công đoàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương luôn vững mạnh xuất sắc.

 

BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ

Ảnh 1: Đoàn Chủ tịch

  Ảnh 2: Đ/C Vũ Quang Sáng - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh 3: Đại biểu tham dự Hội nghị