Ibraheim Campbell Jersey  Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ-PCCN-MT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Tin công ty

Hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ-PCCN-MT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

    

 Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Ngọc Hà - Phụ trách Phòng An toàn Công ty đã trình bày bản dự thảo báo cáo tổng kết công tác ATVSLĐ-PCCN-MT năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

     Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty phát điện 3 và Ban Lãnh đạo của Công ty cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV, Công ty Nhiệt điệt Mông Dương đã thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN-MT. Do đó, trong năm 2017 tại Công ty không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ và sự cố về môi trường nào.

     Cũng tại hội nghị, các đơn vị trong Công ty đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận về công tác ATVSLĐ-PCCN-MT.

 

     Về dự hội nghị, Đ/c Phạm Văn Thập - Phó giám đốc Công ty phát biểu giải đáp các ý kiến tham luận của tập thể và cá nhân của các đơn vị, đồng thời đã đánh giá, ghi nhận những thành tích mà tập thể CBCNV Công ty đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đã chỉ đạo hoạt động công đoàn trong thời gian tới như: Nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục CBCNLĐ chấp hành kỷ luật luật lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm cho CBCNV trong công tác vận hành sủa chữa và bảo dưỡng thiết bị nhằm giảm thiểu sự cố, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

                                                                                                 Phạm Trà – Phòng AT