Ibraheim Campbell Jersey  Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - EVNNPT: Sản lượng điện truyền tải 6 tháng đầu năm đạt gần 76 tý kWh

Tin Ngành điện

EVNNPT: Sản lượng điện truyền tải 6 tháng đầu năm đạt gần 76 tý kWh

 

Theo đó, sản lượng điện truyền tải 6 tháng đầu năm đạt 75,946 tỷ kWh tăng 12,6% so cùng kỳ năm 2015 và bằng 48,7% kế hoạch 2016. Về tổn thất điện năng (TTĐN) ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 toàn Tổng công ty là 2,39%.

EVNNPT sẽ tăng cường công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải để đảm bảo lưới điện an toàn, ổn định - Ảnh Minh Ngọc

Trong công tác đầu tư - xây dựng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2016 toàn Tổng công ty ước thực hiện 6.288,3 tỷ đồng, trong đó khởi công được 5 công trình, đóng điện được 25 công trình.

Đối với các dự án đóng điện, trong 6 tháng đầu năm, EVNNPT đã hoàn thành đóng điện được các dự án quan trọng gồm các TBA 500 kV: Phố Nối, Pleiku 2, nâng công suất TBA 500 kV Sơn La; các ĐD 500 kV: Duyên Hải - Mỹ Tho, đấu nối NĐ Vĩnh Tân 4; các TBA 220 kV: Than Uyên, Sơn Tây; các ĐD 220 kV: Xêkaman 1 - Pleiku 2, Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới, đấu nối TĐ Trung Sơn đảm bảo tiến độ theo yêu cầu đề ra.

6 tháng cuối năm, EVNNPT sẽ tăng cường công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định; siết chặt kỷ luật kỷ cương vận hành, rà soát kiểm tra chất lượng lưới điện truyền tải để khắc phục tình trạng sự cố lưới điện. Về công tác đầu tư - xây dựng: EVNNPT đảm bảo mục tiêu khởi công 47 dự án, đóng điện 39 dự án.

 

 


    •  11/07/2016 02:22
    •  
    •  Xuân Tiến
    •