Ibraheim Campbell Jersey  Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018

Tin công ty

Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng lần thứ III) là giải thưởng hàng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng…được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,…) do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 3, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ về thể lệ cuộc thi, đồng thời vận động CBCNV tham gia viết bài về công tác xây dựng Đảng trong ngành Điện và tuyển chọn các tác phẩm báo chí có chất lượng tới tham dự Giải tại văn bản số 1960/NĐMD-TCHC ngày 04/9/2018.

 Có thể nói, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII với tinh thần tích cực, hiệu quả hơn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng xác định không chỉ là nhiệm vụ của Đảng ủy Công ty mà cần có sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và toàn thể CBCNV.

                                                                                                     Nguyễn Minh.HCLĐ