Nhiệt điện Mông Dương luôn hướng tới giá trị: “Chất lượng, hiệu quả, thân thiện với môi trường”

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, vận hành Nhà máy theo các tiêu chuẩn ISO luôn được Lãnh đạo Công ty cam kết duy trì áp dụng, CBCNV luôn thấu hiểu ủng hộ nhiệt thành, thực thi trong từng hành động, công việc là tiền đề quan trọng để Công ty Nhiệt điện Mông Dương tiếp tục nâng cao hiệu quả SXKD, thân thiện với môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3; Công ty được giao quản lý, vận hành Dự án NMNĐ Mông Dương 1. Dự án NMNĐ Mông Dương 1 là một trong hai dự án nằm trong Trung tâm Điện lực Mông Dương, có công suất 1.080MW, gồm hai tổ máy: mỗi tổ máy 540MW, gồm có: 02 Lò hơi và 01 Tuabin - máy phát, với tổng mức đầu tư gần 33,7 ngàn tỷ Việt Nam đồng, tương đương: 1,775 tỷ USD. Hàng năm, Nhà máy cung cấp cho nền kinh tế Quốc dân với sản lượng điện khoảng 6,5 tỷ kWh. Đây là nguồn cung cấp điện ổn định, tin cậy cho Hệ thống lưới điện Quốc gia và khu vực Tỉnh Quảng Ninh. 

Với công nghệ Lò hơi kiểu tầng sôi tuần hoàn (CFB), Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 là Nhà máy Nhiệt điện đốt than có công nghệ tiên tiến, hiện đại trong EVN tính đến thời điểm hiện nay, công nghệ Lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB) sử dụng nhiên liệu là than Antracite có chất lượng thấp, sẵn có tại khu vực Cẩm Phả-Quảng Ninh.

Công nghệ kiểu lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB), gồm 04 hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) - Xử lý tro bay với hiệu suất 99,4% với các thông số phát thải thiết kế cho phép:+ Hàm lượng bụi: ≤112 mg/Nm3

+ Phát thải SOx : ≤ 280 mg/Nm3

+ Phát thải NOx : ≤560 mg/Nm3

Tuy nhiên trên thực tế, trong quá trình vận hành, các thông số phát thải của Nhà máy đều thấp hơn so với các thông số phát thải thiết kế cho phép. Hiện nay, toàn bộ các thông số môi trường, phát thải của Nhà máy thường xuyên được cập nhật 24/24h về Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra, giám sát, đánh giá độc lập các thông số phát thải của Nhà máy thông qua hệ thống giám sát online. Theo đánh giá của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh & Hiệp hội Nhiệt Việt Nam, thì Nhà máy NĐ Mông Dương 1 có mô hình kiểm soát phát thải tiên tiến và thân thiện với môi trường trong số các Nhà máy Nhiệt điện đốt than. Với mục tiêu chiến lượng giữ vững, phát huy và khẳng định vị thế của Nhà máy Nhiệt điện đốt than có công nghệ tiên tiến, hiện đại và thân thiện môi trường, Công ty Nhiệt điện Mông Dương luôn hướng tới giá trị cốt lõi: “Chất lượng, hiệu quả, thân thiện môi trường”

Để hiện thực mục tiêu chiến lược và hướng tới những giá trị cốt lõi bền vững, trong những năm qua, đội ngũ Cán bộ quản lý, CNVCLĐ của Công ty vừa nắm bắt, tiếp thu làm chủ công nghệ mới vận hành Nhà máy hiện đại an toàn, hiệu quả với chi phí tối ưu, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của Nhà máy thông qua thực thi áp dụng các tiêu chuẩn ISO vào công tác quản lý và vận hành.

Năm 2016 Công ty đã xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong quản lý và vận hành Nhà máy, tháng 8/2018 Công ty đã hoàn thiện xây dựng và áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong quản lý và vận hành Nhà máy theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013. Các tiêu chuẩn này đã được Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert thuộc Tổng cục đo lường chất lượng đánh giá độc lập và cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.

Đi đôi với nhiệm vụ quản lý vận hành Nhà máy sản xuất điện theo kế hoạch và điều độ của Hệ thống điện Quốc gia, Công ty Nhiệt điện Mông Dương luôn coi trọng công tác đảm bảo An ninh Quốc phòng, phòng chống cháy nổ, ứng phó khắc phục tiên tai, tìm kiếm cứu nạn,... Cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo Công ty trên dưới một lòng xây dựng hình ảnh con người và Công ty Nhiệt điện Mông Dương ứng xử văn hóa thân thiện, đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV không ngừng được chăm lo. Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn thanh niên là nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy lao động đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn trong sản xuất điện. Các hoạt động an sinh xã hội, công ích đối với địa phương như “Trao niềm tin, gửi yêu thương”; “Tuần lễ hồng EVN".v.v.. luôn được đồng hành trong quá trình xây dựng và phát triển của Công ty.