Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cho CBCNV Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Thứ sáu, 27/11/2020 | 08:11 GMT+7

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xây dựng và phát hành cuốn sách về “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” (Cẩm nang) với những nội dung thiết thực góp phần duy trì, nâng cao sức khỏe của CBCNV và đảm bảo sản xuất, kinh doanh điện an toàn, liên tục.

Bao gồm những phần chính sau:

1. Những vấn đề chung về sức khỏe, thể lực và bảo hiểm y tế;

2. Dinh dưỡng và sức khỏe;

3. Phòng, chống một số bệnh thường gặp đối với CBCNV;

4. Hướng dẫn thực hành các kỹ thuật sơ cấp cứu thường gặp;

5. Một số bài tập hướng dẫn thực hành về khí công Himalaya và Yoga.

Những nội dung trên đã đây được các chuyên gia biên tập và xây dựng theo hướng phổ thông, dễ hiểu, có quy trình thực hiện và các hình ảnh minh họa. Đồng thời, kèm theo các video được thực hiện từng bước để CBCNV luyện tập nâng cao sức khỏe và thực hành trong huấn luyện sơ cấp cứu. Tài liệu là tài liệu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe rất cơ bản và hữu ích, được phát hành kiểu sách điện tử dạng Ebook trên trang web của EVN tại địa chỉ: https://www.evn.com.vn/camnangcssk/ và sách in.

NDMD