THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ        

Công ty Nhiệt điện Mông Dương - Vì mầm xanh tương lai

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, mới đây, Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Mông Dương tổ chức Chương trình vui Tết Thiếu nhi 01/6 cho các em thiếu niên nhi đồng là con của CBCNV trong Công ty. Hoạt động diễn ra trong không khí...

E-Office

E-Office

Quản lý kỹ thuật

Quản lý kỹ thuật

Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự