Công ty Nhiệt điện Mông Dương thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh

Thứ năm, 28/11/2019 | 09:53 GMT+7

(Hình ảnh: Tác phong làm việc tại Phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy)

 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2019, tập thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty Nhiệt điện Mông Dương gặp nhiều trở ngại do tình trạng khan hiếm nguồn than trong nước. Nhiều thời điểm, lượng nhiên liệu than cung cấp không đủ cho nhu cầu phát điện của Nhà máy... Mặc dù vậy, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo và tinh thần thi đua lao động của đội ngũ CBCNV, Công ty đã đạt được nhiều thành tích trong hoạt động SXKD, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đạt các chỉ tiêu kinh tế mà Tổng Công ty phát điện giao cho.

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD, ngay từ đầu năm 2019, Ban lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể CBCNV. Cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc Công ty xác định công tác thi đua, khen thưởng vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi giữa các phòng ban và phân xưởng. Một trong những nội dung thi đua được Công ty Nhiệt điện Mông Dương đặc biệt chú trọng trong năm 2019 là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát động các đợt thi đua để lập thành tích chào mừng những sự kiện lớn của đất nước và của đơn vị với những nội dung như: Phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, “Thi đua lập sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tối ưu hóa quá trình sản xuất”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn lao động”. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và các đơn vị trong toàn Công ty vận động CBCNV tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành, địa phương và đơn vị phát động. Qua đó, đã thúc đẩy phong trào thi đua của Công ty ngày càng phát triển theo chiều sâu và chiều rộng, thu hút đông đảo CBCNV tham gia.

 

Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với tổ chức Công đoàn và thủ trưởng các đơn vị. Công tác thi đua được tổ chức thường xuyên, sáng tạo và sát với nhiệm vụ cụ thể của đơn vị nên từ lãnh đạo đến CBCNV của Công ty Nhiệt điện Mông Dương đều nhiệt tình hưởng ứng, tham gia tích cực và đem lại hiệu quả thiết thực. Từ phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” đã có nhiều tập thể lao động xuất sắc, cá nhân điển hình tiên tiến được hội đồng khen thưởng của Công ty ghi nhận và đề nghị các cấp khen thưởng. Cũng từ phong trào thi đua này, nhiều CBCNV của Công ty đã phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tháo gỡ khó khăn, cải thiện điều kiện làm việc, hợp lý hóa công đoạn sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể trong 10 tháng năm 2019, tập thể Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã xét duyệt và đưa vào áp dụng 19 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hàng chục tỷ đồng.

Phong trào “Xanh - sạch - đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” cũng đã đem lại nhiều kết quả cho đơn vị, như: Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường, điều kiện việc làm được cải thiện; trong năm Đoàn thanh niên của công ty đã triển khai trồng được 1000 cây xanh góp phần cải thiện điều kiện môi trường; văn hóa ứng xử, tác phong làm việc của người lao động có sự chuyển biến tích cực.

Việc sơ kết, tổng kết các đợt thi đua cũng được Công ty Nhiệt điện Mông Dương thực hiện nghiêm túc để kiểm điểm, đánh giá nội dung thi đua và xét khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Đến nay, hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty đã họp tổng kết và ghi nhận đề nghị nghị khen thưởng 3 tập thể lao động và 35 cá  nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc. Điển hình như Phòng Tài chính kế toán và 2 cá nhân được xét đề nghị Tập đoàn EVN tặng bằng khen. Phòng Kế hoạch Vật tư, Phân xưởng Vận hành được xét đề nghị Tổng Công ty khen thưởng tập thể lao động xuất sắc; 14 cá nhân được xét đề nghị Tổng Công ty công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua; 19 cá nhân được xét đề nghị Giấy khen của Tổng Công ty

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thi đua, từ đầu năm đến nay, Công ty đã tổ chức tốt việc khám, chữa bệnh định kỳ cho 100% CBCNV. Đồng thời, làm tốt việc chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho người lao động của đơn vị thông qua hoạt động tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, điều dưỡng phục hồi chức năng. Ngoài việc chăm lo cho CBCNV, Công ty Nhiệt điện Mông Dương cũng đã có nhiều hoạt động xã hội nhằm chia sẻ khó khăn với địa phương như đóng góp Quỹ Vì người nghèo; quan tâm đặc biệt đến Công tác quan hệ Cộng đồng; Ủng hộ và tài trợ xây nhà tình nghĩa…do chính quyền địa phương các cấp và cấp trên phát động.

Trong bối cảnh SXKD gặp phải những khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết vượt khó, thi đua lao động, sản xuất nên trong 10 tháng năm 2019, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã có kết quả SXKD khá, cụ thể: Trong 10 tháng đầu năm 2019, Công ty đã sản xuất được 5.627 triệu kWh, ước thực hiện của cả năm là 6.966 triệu kWh, đạt 100% so với kế hoạch được giao. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tình từ đầu năm đến nay cơ bản đáp ứng chỉ tiêu được Tổng công ty Phát điện 3 giao cho. Nhờ đó, đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và giải quyết các chính sách, chế độ của người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao năm 2019, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đang đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất trong Công ty, từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của CBCNV trong thực thi nhiệm vụ. Trong đó, Công ty quan tâm tổ chức phát động phong trào thi đua trong quý IV nhằm tập trung xây dựng những tập thể lao động xuất sắc và duy trì thực hiện tốt mối quan hệ với chính quyền, nhân dân địa phương, tham gia có hiệu quả các công trình phúc lợi tại nơi đơn vị đóng quân…

 

PXNL