Xử lý tro xỉ, giải quyết vấn đề môi trường tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Thứ sáu, 28/4/2023 | 13:47 GMT+7

Hiện nay, việc dùng tro, xỉ phế thải từ các nhà máy nhiệt điện để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, sử dụng trong các công trình xây dựng là vấn đề cấp thiết đặt ra, nhằm bảo vệ môi trường và giải quyết nhu cầu nguồn vật liệu thay thế.

Đẩy nhanh việc xử lý và tiêu thụ tro, xỉ phát sinh của Nhà máy theo yêu cầu tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ), hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) và trong công trình xây dựng, đảm bảo đáp ứng lượng tồn trữ tại bãi chứa của các nhà máy nhiệt điện nhỏ hơn tổng sản lượng phát thải của 2 năm sản xuất”.

Thực hiện quản lý, tiêu thụ tro xỉ đúng quy định mới về quản lý tro xỉ theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.

Tro bay, xỉ đáy phát sinh trong quá trình vận hành của NMNĐ Mông Dương 1 đã được đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy để làm vật liệu san lấp; dùng cho bê tông, vữa xây, xi măng; làm phụ gia khoáng cho xi măng; làm phụ gia khoáng cho bê tông; làm nền đường ô tô. Vì thế, để đẩy mạnh việc tiêu thụ tro xỉ, cũng như giảm tải cho bãi chứa, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã luôn tích cực tìm các đối tác để tiêu thụ lượng tro xỉ đang tồn đọng. Từ năm 2019 đến nay, toàn bộ lượng xỉ đáy phát sinh đã được tiêu thụ. Từ tháng 02/2022 đến nay, toàn bộ lượng tro bay phát sinh đã được Công ty Nhiệt điện Mông Dương tiêu thụ, tái sử dụng toàn bộ.

Silo chưa tro bay và xỉ đáy

Để đảm bảo bụi tro, xỉ không phát tán ra ngoài ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình xả xỉ đáy lò xuống các xe tải để vận chuyển bằng đường bộ đi tiêu thụ. Tro, xỉ từ các silo sẽ được đưa vào buồng trộn ẩm, tro, xỉ đầu ra sẽ được phun ẩm bằng cách sử dụng nước ngọt lấy từ khu vực bể chứa nước thô Nhà máy để phun ẩm theo tỷ lệ thích hợp. Tro, xỉ sau khi được trộn ẩm xả xuống ô tô tải chuyên dùng đảm bảo bụi tro xỉ không phát tán ra môi trường.

Thiết kế bộ trộn ẩm tro bay, xỉ đáy NMNĐ Mông Dương 1

Không chỉ thúc đẩy tiêu thụ tro xỉ, trong những năm qua Công ty Nhiệt điện Mông Dương cũng đã dùng nhiều nguồn lực để đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường. Theo đó, Công ty đã ứng dụng các công nghệ, thiết bị tiên tiến trong việc xây dựng các công trình bảo vệ môi trường như: Hệ thống xử lý nước thải sản xuất; Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu; Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP. Nước thải sau khi xử lý đạt yêu cầu về môi trường được đưa về hệ thống thải xỉ để sử dụng vào quá trình thải tro xỉ, không thải ra môi trường.

Ngoài ra, Công ty cũng trang bị hệ thống quan trắc khí thải tự động nhằm giám sát các thông số, như: lưu lượng, nhiệt độ, bụi, SOx, NOx, O2 dư và lắp đặt camera giám sát tại ống khói. Với nước thải, đơn vị cũng đã lắp đặt thiết bị quan trắc tự động trước khi xả ra nguồn nước tiếp nhận với các thống số, gồm: lưu lượng, độ pH, nhiệt độ và Clo dư

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 3, Công ty Nhiệt điện Mông Dương luôn chú trọng triển khai nhiều chương trình trồng cây, đặc biệt tại các khu vực triển khai các dự án, xử lý tro xỉ của nhà máy, đảm bảo được sự phát triển bền vững của Công ty đồng thời đảm bảo chất lượng môi trường sinh thái xung quanh.

PXVH