Ibraheim Campbell Jersey  Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Trang chủ

Giới thiệu chung

Công ty Nhiệt điện Mông Dương thành lập theo quyết định số: 57/QĐ-GENCO3 ngày 08 tháng 1 năm 2015; tiền thân là Ban Quản lý dự án Nhiệt điện1 trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 trên cơ sở Quyết định số: 3025/QĐ- BCT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ Công thương. Công ty Nhiệt điện Mông Dương được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 3 giao quản lý Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 công suất 1080 MW cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia khoảng 6 tỷ KWh/năm đảm bảo an ninh năng lượng góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Xem thêm

Lĩnh vực hoạt động

Đối tác