Văn hóa doanh nghiệp với các đối tác trong Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Thứ hai, 16/8/2021 | 15:11 GMT+7

Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ giá trị văn hoá được tập thể nhân lực gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, từ đó trở thành quy tắc, tập quán quen thuộc ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp, và là phần quyết định đến sự thành bại về lâu dài của doanh nghiệp. Hiểu rõ tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã không ngừng xây dựng, vun đắp và ngày càng hoàn thiện hơn truyền thống văn hóa của Công ty trên con đường phát triển của mình

Hệ giá trị cốt lõi “Hợp tác – Chia sẻ” luôn được mọi CBCNV của Công ty coi trọng nhất là trong quan hệ làm việc với các đối tác của mình. Đây là một quá trình làm việc luôn đòi hỏi một sự hợp tác mật thiết, thường xuyên, dưới nhiều hình thức giữa các phòng chức năng và các chuyên viên ở các bộ phận khác nhau trong nội bộ Công ty với các đối tác của mình. Đó là phương châm nhất quán của Công ty Nhiệt điện Mông Dương.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương luôn coi mọi đối tác trong hoạt động SXKD như những người bạn chung một con đường phát triển, luôn mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác, thân thiện, bền vững trên cơ sở hiểu biết, thông cảm và bình đẳng, các bên cùng có lợi và tin tưởng lâu dài. Mở rộng quan hệ với đối tác trong và ngoài nước sẽ tạo ra nhiều thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kỹ thuật, tài chính - thương mại, bảo hiểm, nghiên cứu khoa học, đào tạo...

Công ty Nhiệt điện Mông Dương luôn thực hiện quan hệ với đối tác trên cơ sở tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, công bằng, minh bạch và cùng nhau phát triển.

Khi tiếp xúc với các đối tác, Công ty Nhiệt điện Mông Dương khẳng định truyền thống văn hóa của mình thông qua thái độ cư xử lịch thiệp, bắt đầu từ việc đón tiếp ngay từ cổng vào của lực lượng lễ tân, bảo vệ, đến nghi thức đón tiếp,  giới thiệu,  phong cách làm việc công nghiệp chân thành luôn mang lại cảm giác tin tưởng,  hài lòng cho các đối tác, thể hiện được đúng thực chất tiềm năng và lợi thế của mình.

Đặc biệt, trong tình hình hiện nay dịch Covid 19 vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp. Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã đề ra nhiều biện pháp để ngăn ngừa dịch bệnh như: trang bị máy đo thân nhiệt cho các đối tác khi vào cổng Công ty, thực hiện khai báo y tế online bằng hình thức quét mã QR- code,  bố trí phòng làm việc riêng biệt cho các đơn vị ngoài, hỗ trợ online các đối tác cung ứng hàng hóa, dịch vụ… để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác hoàn thành công việc.

Với tiêu chí trong ứng xử Văn hoá doanh nghiệp của Công ty Nhiệt điện Mông Dương với đối tác là sự  “Hợp tác - chia sẻ”.  Đây cũng là nét văn hóa đặc trưng truyền thống của ngành Điện nói chung của GENCO3 và Công ty Nhiệt điện Mông Dương nói riêng đã, đang và luôn đồng hành cùng quá trình phát triển của đất nước./.

KHVT
: VHDN