Công ty Nhiệt điện Mông Dương đa dạng hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Thứ tư, 31/5/2023 | 13:50 GMT+7
Với mục tiêu đảm bảo môi trường làm việc an toàn, thân thiện cho người lao động, Công ty Nhiện điện Mông Dương tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động, không chỉ giúp CBCNV yên tâm công tác mà còn đảm bảo vận hành an toàn cho các tổ máy trước bối cảnh nắng nóng năm nay.

Hưởng ứng tháng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đồng thời đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Công ty đã triển khai thực hiện đúng theo Thông tư 19/2016/TT-BYT của Bộ Y Tế ngày 30/06/2016 về “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động”; Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 “Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động”.

Đồng thời, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) như huấn luyện quy trình An toàn điện, quy trình thủy - cơ - nhiệt - hóa, kỹ năng đánh giá, nhận diện các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ… để phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ rủi ro, tai nạn và bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra.

  

Lễ ra quân hưởng ứng tháng ATVSLD

Trong tháng 5, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã treo băng rôn tuyên truyền, chạy bảng led điện tử và cập nhật banner trên Website nội bộ chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Công ty đã trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho CBCNV khối trực tiếp; tổ chức phổ biến, rút kinh nghiệm các vụ tại nạn lao động và tai nạn giao thông trong toàn EVN hằng quý theo chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 3, nhằm đảm bảo an toàn và không để xảy ra tai nạn tương tự cho người lao động.

Đặc biệt, hưởng ứng Tháng ATVSLĐ, Công ty đã lập Kế hoạch Tháng ATVSLD, kế hoạch diễn tập phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2023 tại trạm nghiền đá vôi vào ngày 10/05/2023 và tổ chức diễn tập Ứng phó sự số tràn hóa chất tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương.

Ngoài ra, Công ty đã kiện toàn đội ngũ làm công tác an toàn vệ sinh viên, có chế độ khuyến khích, động viên để phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng này. Thường xuyên rà soát, bổ sung các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng; kiểm tra, rà soát, đánh giá rủi ro về an toàn đối với các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

Xúc dọn tro xỉ ngay trong lễ ra quân

Bên cạnh đó, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã phát động phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” đến đoàn viên và người lao động. Tổ chức trồng cây xanh vào dịp “Tết trồng cây” hằng năm. CBCNV cũng luôn có ý thức cao trong việc giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc. 

Phòng ATMT