TCBC - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 05/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 06/2019

Thứ năm, 20/6/2019 | 10:28 GMT+7

I. Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD tháng 05 năm 2019       

1. Công tác sản xuất - kinh doanh

Sản lượng điện thực hiện tháng 05/2019 của EVNGENCO 3 là 2,832 tỷ kWh, lũy kế 05 tháng đầu năm 2019 đạt 14,371 tỷ kWhđạt 40,20% kế hoạch năm.

Trong 05 tháng đầu năm 2019, các Nhà máy điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 vận hành tương đối ổn định. Do thiếu hụt về lượng khí, than cấp nên thực tế huy động của các nhà máy điện khí và nhà máy điện than thấp hơn mức khả dụng. Các Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp cũng được huy động thấp hơn cùng kỳ năm 2018 do lưu lượng nước về và mực nước hồ thấp.

Để đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất, ngoài than nội địa, Tổng Công ty đã triển khai mua than nhập khẩu và tiến hành thử nghiệm đốt than trộn tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

2. Công tác đầu tư xây dựng

Trong tháng 05/2019, Tổng Công ty tiếp tục thúc đẩy thực hiện các Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 MR, Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 và Thủy điện Thượng Kon Tum. Tổng tiến độ Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 MR đạt khoảng 98,77% và dự kiến đưa vào vận hành thương mại sớm hơn kế hoạch khoảng 2 tháng - trước 31/10/2019; Tổng tiến độ Dự án Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 đạt 90%. Dự án đã hoàn thành đóng nhận điện trạm 110kV và MBT 110/22kV của dự án lúc 9h35 ngày 01/6/2019 và hòa điện lần đầu thành công vào lúc 10g05 ngày 08/6/2019; Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum đang được thi công theo kế hoạch.

Đối với dự án mới, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc bổ sung dự án TTĐL Long Sơn vào Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh. Bộ Công thương đã trình báo cáo bổ sung của Dự án theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ.

3. Công tác môi trường

Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện tiếp tục được đảm bảo, kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành.

Công tác quản lý tro, xỉ tiếp tục được kiểm soát tốt. Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tiếp tục thực hiện thử nghiệm đốt than trộn (than trong nước và than ngoại nhập). Khối lượng tro xỉ của nhà máy tiêu thụ được khoảng 20-30% lượng phát sinh trong vận hành. Ngoài những giải pháp về tiêu thụ tro xỉ hiện tại, các nhà máy nhiệt điện than khẩn trương tìm kiếm các đối tác có nhu cầu sử dụng, tiêu thụ tro, xỉ phát sinh để giảm áp lực lưu trữ của bãi xỉ và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường về lâu dài. Tổng Công ty cũng đã phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các NMNĐ than theo quy định.

Ngoài ra, trong tháng 05/2019, Tổng Công ty đã chỉ đạo và có kế hoạch kiểm tra các đơn vị lập kế hoạch chi tiết hưởng ứng tháng hành động An toàn vệ sinh lao động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, triển khai thực hiện công tác phòng chống lụt bão, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, triển khai an toàn các hồ đập thủy điện thủy điện, đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ năm 2019.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 6 năm 2019

Dự kiến sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty trong tháng 6 năm 2019 của Tổng Công ty dự kiến 3,339 tỷ kWh, trong đó các nhà máy điện huy động theo nhu cầu của hệ thống điện, các nhà máy thủy điện khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về. Thực hiện sửa chữa lớn các tổ máy đảm bảo chất lượng, tiến độ kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện  tốt công tác An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống lụt bão, Phòng chống thiên tai theo kế hoạch năm 2019.

Tổng Công ty tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tạo điều kiện và tìm kiếm thêm các đơn vị tiêu thụ tro xỉ của các NMNĐ than; thực hiện các hạng mục theo kế hoạch trong công tác đầu tư xây dựng, thúc đẩy thủ tục đầu tư các dự án nguồn điện mới, đặc biệt là Dự án TTĐL Long Sơn, Ninh Phước 7, phấn đấu đưa Dự án Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 vào vận hành thương mại vào ngày 20/6/2019.

Tổng Công ty cũng sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong tháng 06/2019 để tổng kết và nhìn lại tình hình hoạt động của Tổng Công ty sau gần 01 năm cổ phần hóa.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Tổng Công ty Phát điện 3

Địa chỉ: 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3636 7449                                                       Fax: (84-28) 3636 7450

EVNGENCO3