Đồng lòng vượt qua thử thách

Thứ hai, 17/5/2021 | 13:11 GMT+7

ĐỒNG LÒNG CHỐNG DỊCH VƯỢT QUA THỬ THÁCH

Bước vào năm 2021, Công ty Nhiệt điện Mông Dương gặp không ít khó khăn nhất là trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Trong cao điểm cách ly phòng, chống dịch bùng phát tại Quảng Ninh, Công ty có một trường hợp nhiễm bệnh. Vì vậy, Công ty vừa phải đảm bảo sản xuất điện liên tục theo kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 3 giao, vừa phải đảm bảo phòng chống dịch không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng và giữ vững sản xuất.

Trong khó khăn, niềm tin, bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ công nhân, viên chức Công ty Nhiệt điện Mông Dương được phát huy cao độ, người lao động đã thực sự phát huy vai trò nòng cốt bám sát Nhà máy 24/24h, làm việc thêm cả phần việc của các đồng nghiệp phải cách ly phòng dịch.

Công ty tiếp tục nghiên cứu lựa chọn phương án sản xuất phù hợp, nâng cao mức độ an toàn cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc để người lao động được làm việc trong môi trường an toàn. Công ty cũng chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe, điều kiện ăn ở, sinh hoạt đi lại cho người lao động, như tổ chức khám sức khỏe định kỳ 01 lần cho toàn thể CBCNV và 02 lần cho lao động nữ và CBCNV làm việc trong môi trường độc hại, tổ chức xe đưa đón công nhân về nghỉ cuối tuần và đầu tư xây mới nhiều tiện ích mới như sân bóng đá, bóng chuyền, sân tennis cho các khu tập thể của Công ty.

Trong tháng 5 này, Công ty đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện trọng tâm của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động gắn liền với Tháng công nhân như; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, huấn luyện ATVSLĐ phù hợp với thực tế sản xuất điện của Công ty để CBCNV nâng cao ý thức, tự chủ đảm bảo an toàn trong công việc và kỹ năng thoát hiểm. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn kỹ năng nhận diện và đánh giá rủi ro và biện pháp phòng ngừa cho cho cán bộ quản lý sản xuất với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động với sự tham gia của đội ngũ ATVSV và người lao động”.

Với những kế hoạch, nội dung được triển khai thực hiện trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021, người lao động Công ty tin tưởng rằng với sự quyết tâm của Lãnh đạo, tổ chức Công đoàn Công ty sẽ thúc đẩy và cải thiện không ngừng điều kiện làm việc cho người lao động để Công ty Nhiệt điện Mông Dương thực sự là nơi người lao động tin tưởng và tự hào khi được làm việc tại đây.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Hương Trà – Công ty Nhiệt điện Mông Dương

 

 

 

 

Hương Trà -HCLĐ