“Sáng tạo và hiệu quả” – Đòn bẩy cho sự phát triển.

Thứ tư, 8/6/2022 | 11:30 GMT+7

“Sáng tạo và hiệu quả” – Đòn bẩy cho sự phát triển.

“Sáng tạo và hiệu quả “ – là một trong bốn giá trị cốt lõi trong bản sắc văn hoá doanh nghiệp của Công ty Nhiệt điện Mông Dương. Ban Lãnh đạo Phân xưởng Nhiên liệu đã có nhiều giải pháp sáng kiến cái tiến kỹ thuật giúp nâng cao hiệu quả lao động và giải phóng sức lao động của con người. Bên cạnh đó Phân xưởng luôn luôn tạo một môi trường tốt nhất để các cá nhân trong phân xưởng phát huy tối đa sức sáng tạo của bản thân hướng tới mục tiêu chung là vận hành Hiệu quả – An toàn – Tin cậy.

“Sự sáng tạo” là sự đổi mới mà con người phát triển để tạo ra các thiết bị, máy móc, nguồn năng lượng, phương pháp khoa học..., có chức năng là để tạo điều kiện cho một số nhiệm vụ và giải quyết khó khăn. Hướng tới mục tiêu từng bước tự động hóa hoàn toàn trong công tác vận hành, nhằm nâng cao độ tin cậy và hiệu quả, an toàn trong sản xuất. Ban lãnh đạo Phân xưởng đã chủ động nghiên cứu tìm hiểu và cho triển khai lắp đặt thiết bị điều khiển từ xa TELECRANE áp dụng cho máy phá đống. Thiết bị điều khiển từ xa Telecrane là một sự sáng tạo đổi mới trong công tác vận hành, giúp cho người vận hành có nhiều giải pháp vận hành, nâng cao độ an toàn khi cần rời ca bin điều khiển sang vị trí khác kiểm tra thiết bị vẫn có thể điều khiển, giám sát được máy phá đống vận hành an toàn, liên tục.

Hình ảnh Vận hành máy phá đống từ xa.

 

“ Hiệu quả” là một trong những mục tiêu hàng đầu của phân xưởng, để đạt được mục tiêu đó các thành viên trong phân xưởng thường xuyên làm việc theo nhóm  nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm đưa ra các giải pháp phù hợp nhất đảm bảo vận hành hiệu quả, nâng cao năng suất lao động và tăng sự đoàn kết giữa các Cán bộ công nhân viên trong phân xưởng.

Việc phổ biến tốt các giá trị cốt lõi cho CBCNV, phân xưởng Nhiên liệu đã phát huy tối đã sức mạnh trí tuệ tập thể đem lại những hiệu quả cao trong công tác vận hành, bảo dưỡng thiết bị. Không ngừng sáng tạo đưa ra các giải pháp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để Phân xưởng Nhiên liệu luôn là một  trong những đơn vị đi đầu về công cuộc chuyển đổi số thời đại 4.0.

 

 

 

PXNL