TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Thứ sáu, 1/7/2022 | 13:10 GMT+7

Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Chính phủ Việt nam cũng đặc biệt quan tâm đến vấn để chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và giao cho Bộ Thông tin & Truyền thông xây dựng Đề án Chuyển đổi số quốc gia và trình Đề án cho Thủ tướng ngay trong năm 2019.

Tuy nhiên, để có thể định nghĩa một cách ngắn gọn và dễ hiểu thì chuyển đổi số (Digital Transformation trong tiếng Anh) là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp đó cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh. Chuyển đổi số cũng là một sự thay đổi về văn hóa của các doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới và thoải mái chấp nhận các thất bại.

Tại Việt Nam, khái niệm “Chuyển đổi số” thường được hiểu theo nghĩa là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet cho vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… nhằm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán có thể hiểu đơn giản là việc ứng dụng các công nghệ số vào các nghiệp vụ kế toán, giúp cho các nghiệp vụ kế toán được triển khai nhanh chóng, hiệu quả hơn mà vẫn tối ưu tiết kiệm nhân lực, thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Một số công nghệ số hiện được nhiều doanh nghiệp áp dụng vào trong lĩnh vực kế toán, như: phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng điện tử, phần mềm văn phòng điện tử, dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử... Công nghệ số tác động đến quy trình, phương pháp, chức năng của hoạt động kế toán, kiểm toán để phù hợp Báo cáo tài chính quốc tế IFRS. Điều đó hình thành nên xu hướng và tương lai của kế toán, kiểm toán trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hiện nay, Phòng TCKT - Công ty Nhiệt điện Mông dương đã và đang áp dụng thực hiện một số ứng dụng công nghệ số như sau:

  1. Phần mềm kế toán online:

Công ty đang sử dụng phần mềm kế toán chung của Tập đoàn điện lực Việt nam (EVN) là ERP. Sử dụng phần mềm kế toán sẽ nhận được các lợi ích:

  • Việc kết nối giữa các phân hệ Kế toán giúp các chuyên viên trong phòng có thể kiểm tra chéo các phần hành nghiệp vụ với nhau và tạo tính liên kết chặt chẽ trong công tác nhập liệu.
  • Giảm thiểu nhiều thao tác thủ công thông thường
  • Báo cáo tài chính được lập có tính chính xác cao
  • Giúp công tác báo cáo thuế thuận lợi hơn
  • Giúp Lãnh đạo có thể kiểm soát nhanh chóng số liệu và đưa ra các quyết định tài chính kịp thời, đúng đắn.

     2. Hóa đơn điện tử:

Công ty Nhiệt điện Mông Dương bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử vào tháng 11/2021. Hiện tại, theo lộ trình của Tập đoàn điện lực Việt Nam Công ty đã thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sang phần mềm hóa đơn điện tử dùng chung của cả Tập đoàn. Việc sử dụng hóa đơn điện tử có những ưu điểm như sau:

  • Tiết kiệm chi phí bảo quản, tránh tình trạng mất mát hóa đơn.
  • Tra cứu, kiểm tra hóa đơn một cách nhanh chóng chính xác
  • An toàn, bảo mật hơn so với hóa đơn giấy.
  • Có sự liên kết với phần mềm kế toán ERP nên được hạch toán kế toán luôn ngay khi thực hiện lập hóa đơn điện tử.
TCKT